Arbeidsrecht

VSO check en onderhandeling (kosteloos*)

VSO check en onderhandeling

Werknemers bied ik controle van en onderhandeling omtrent een vaststellingsovereenkomst (VSO) bij ontslag met wederzijds goedvinden. Dit is in 9 van de 10 gevallen kosteloos, omdat ik de kosten hiervan probeer te verhalen op de werkgever. Lukt dit in een uitzonderlijk geval niet, dan betaal je als werknemer slechts € 100,00 incl. btw voor een volledige controle met advies en eventueel het onderhandelingspakket, of dat nou 1 ronde of 10 rondes is.

Het is al vervelend genoeg als je om wat voor reden dan ook je baan kwijtraakt. Vaak gaat er een heel verhaal aan vooraf en spelen emoties een grote rol. Ik ontzorg je volledig…

Lees hier verder

Ik check alle relevante punten en wijs jou als werknemer op waar nog winst te behalen valt. Er wordt niets over het hoofd gezien.

Eventueel neem ik de onderhandeling over. Het kan heel vervelend zijn om nog met je ex-werkgever aan tafel te zitten en is het is dan lastig om voor je rechten op te komen.

Er wordt bijna altijd een beter resultaat bereikt na onderhandeling door mij. Ik schat ook de situatie en grondslag goed in en maakt daarop een soort van risico analyse, waarbij ik aangeef wat de gevolgen zijn als er geen wederzijds akkoord wordt bereikt. Ik reken ook de minimale transitievergoeding uit.

Waarom:

  • Waarborgen van je WW-rechten. De formulering van de aanleiding dient aan bepaalde eisen te voldoen om het recht op WW veilig te stellen (mits aan overige voorwaarden UWV wordt voldaan)
  • Indien de wettelijke opzegtermijn niet wordt nageleefd, kan dit gevolgen hebben voor de ingangsdatum van de eventuele WW-uitkering
  • De wettelijke transitievergoeding wordt niet altijd correct berekend, of erger nog, niet altijd toegekend
  • Verlofdagen worden niet altijd uitbetaald, er vaak juridische kostenvergoeding mogelijk is en er vaak ruimte is voor een extra budget voor outplacement of scholing
  • Omdat het eerste aanbod vaak nog ruimte biedt voor een betere deal

Opstellen vaststellingsovereenkomst

Opstellen vaststellingsovereenkomst (of arbeidsovereenkomst) voor werkgevers (tarief afhankelijk van onderneming)

Kleine werkgevers die niet over een eigen jurist of HR afdeling beschikken, kunnen voor incidentele situaties of juridische documenten ook bij mij altijd terecht tegen een schappelijk tarief.

Als expert die tevens regelmatig aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit voor werknemers, weet ik als geen ander waar de onderhandelingsruimte zit en hoe je tot een redelijk aanbod komt en grenzen kunt stellen.

Uiteraard is dit ook mogelijk voor grotere werkgevers die dit wensen uit te besteden aan een specialist. Ik kan tevens optreden als vaste arbeidsjurist voor een werkgever.

Beëindiging slapend dienstverband

Na twee jaar ziekte vervalt de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever en ontvangt de werknemer een WIA-uitkering als aan de voorwaarden is voldaan. Vaak laat de werkgever het dienstverband doorlopen, omdat deze verplicht is om bij beëindiging de wettelijke transitievergoeding te betalen. Omdat de werkgever toch geen loon hoeft te betalen, houdt hij de arbeidsovereenkomst gewoon in stand.

Dit mag wettelijk gezien echter niet. Komt de werkgever op verzoek van de werknemer niet in beweging? Dan kan ik je als werknemer helpen met de beëindiging en het afdwingen van de transitievergoeding. 

Loonvordering

Heb je om welke reden dan ook recht op achterstallig loon? Dan kan ik een loonvordering indienen bij de werkgever waarin grondig gemotiveerd is waarom je recht hebt op dat achterstallige salaris, zodat de werkgever het niet langer voor zich uit kan schuiven en jij snel (letterlijk) je verdiende loon kunt ontvangen.

Betaalt de werkgever je salaris te laat? Dan heb je ook recht op een wettelijke verhoging, eventueel wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

In veel gevallen is deze dienstverlening gratis voor de werknemer. Indien er geen buitengerechtelijke incassokosten worden voldaan, wordt er een vooraf overeengekomen vast tarief in rekening gebracht.

Vaste urenomvang oproepkrachten

Oproepkrachten hebben na 12 maanden recht op een vaste urenomvang. De werkgever is verplicht in de 13e maand een aanbod van deze uren te doen, gebaseerd op het gemiddeld aantal uren van dat afgelopen jaar. Daarbij moeten alle verloonde uren worden meegerekend, dus ook de uren waarover je wel salaris hebt ontvangen, maar niet hebt gewerkt, zoals verlof- of ziekte uren. Ook overwerk en toeslagen voor ploegendienst of werken op feestdagen moeten worden meegenomen in de berekening.

Indien het aanbod niet tijdig is gedaan, heb je niet alleen recht op achterstallig salaris over dit gemiddeld aantal uren, maar ook op de wettelijke verhoging en uiteraard rente en buitengerechtelijke incassokosten.

In veel gevallen is deze dienstverlening gratis voor de werknemer. Indien er geen buitengerechtelijke incassokosten worden voldaan, dan wordt er een vooraf overeengekomen vast tarief in rekening gebracht.

Sociale zekerheid: bezwaar (en eventueel beroep) inzake uitkeringen

Is je werkloosheids- (WW), ziektewet- (ZW) of WIA-uitkering afgewezen? Is de hoogte of duur van de uitkering niet correct vastgesteld? Of weet je het gewoon niet? Laat mij dan de beslissing voor je controleren en eventueel bezwaar voor je maken bij het UWV. Dit kan in de meeste gevallen wederom kosteloos, omdat UWV een gefixeerde kostenvergoeding toekent als je in het gelijk wordt gesteld. In dat geval hoef je mijn harde werk niet te betalen. Mocht het bezwaar ondanks de inschatting van de slagingskans vooraf toch ongegrond worden verklaard, dan ben je een vaste, schappelijke vergoeding verschuldigd die we vooraf overeenkomen.