Contractuele geschillen & Incasso

Verbintenissenrecht/
contractenrecht en procederen

Op het moment dat je een verbintenis of contract bent aangegaan met een particulier of bedrijf en de wederpartij houdt zich niet aan de daaruit vloeiende verplichtingen, vraagt dat om actie. Bij niet nakoming van de verplichtingen of een ondeugdelijke dienstenverlening kan ik je van dienst zijn door namens jou te onderhandelen of te procederen. Door mijn werkzaamheden in de rechtsbijstand heb ik een ruime ervaring op dit gebied. 

Eerst beoordeel ik de rechtspositie op basis van alle relevante documenten en aan de hand daarvan volgt een advies over de haalbaarheid en de vervolgstappen.

Ingebrekestelling

Om rechten voortvloeiend uit een contract geldend te maken moet je eerst de wederpartij in gebreke stellen. Deze rechten kunnen bijvoorbeeld herstel of vervanging zijn maar ook ontbinding en restitutie, vervangende schadevergoeding voor herstel door een derde of prijsvermindering.

 Ik kan de eerste ingebrekestelling voor je opstellen waarmee deze vervolgrechten veilig worden gesteld.

Onderhandelingspakket

Ook biedt ik een onderhandelingspakket aan tegen een vast tarief. Daarmee ben je voorzien van het hele traject totdat we een oplossing hebben bereikt. Of dat nou één, twee of tien brieven zijn. Dit is ook altijd afhankelijk van de medewerking van de wederpartij. Pas als een akkoord is bereikt of duidelijk is dat een van de partijen absoluut niet verder wil onderhandelen, eindigt het traject.

In het geval dat er dan nog geen oplossing is bereikt, is de laatste stap om een gerechtelijke procedure te starten of verweer te voeren tegen de andere partij die een procedure is gestart.

Eerlijk advies

Op het moment dat er een procedure moet worden gestart, adviseer ik altijd open en duidelijk over hoe dat in zijn werk gaat en wat de externe kosten daarbij zijn. Deze kosten gaan verder dan mijn tarief. Er komen ook kosten bij zoals griffierecht van de rechtbank, kosten van een deurwaarder en eventuele reiskosten.

Ik maak dan een kosten/baten analyse en laat ik jou als cliënt daar een bewuste keuze over maken. Ik schets ook een helder financieel plaatje over de wat de consequenties zijn als de rechter de vordering niet toewijst.

Als je ervoor kiest om door te zetten, stel ik de dagvaarding op, zorg ik voor betekening en indiening bij de rechtbank, zodat de zaak gaat lopen en bewaak ik de verdere termijnen.

Bij iedere nieuwe fase houd ik je op de hoogte en leg ik uit hoe het vervolgtraject eruit ziet en wat er van je wordt verwacht. Tijdens de zitting ben ik daar uiteraard samen met jou als cliënt  aanwezig.

Waarom je voor mij kiest hiervoor? Je krijgt altijd eerlijk advies over de haalbaarheid, ik zal je geen geld uit je zakken kloppen als ik denk dat de slagingskans klein is. Als een ware gladiator in de strijdarena, zal ik vechten voor het recht van mijn cliënt, i’m all-in.

Incasso

Krijg je als ondernemer te maken met wanbetalers, maar is er geen geldige reden waarom je klant of opdrachtgever niet betaalt? Dan kun je bij mij terecht voor het incasseren van je vordering. Mijn diensten en expertise zijn op no cure no pay basis. Ik verhaal namelijk de de buitengerechtelijke incassokosten op de wanbetaler.

Als er geprocedeerd moet worden, omdat de wanbetaler niet reageert of gewoonweg niet gaat betalen, dan moeten er voor het indienen van de vordering bij de rechtbank deurwaarderskosten en griffierechten te worden betaald. Deze dien je vooraf te voldoen.

Heb je als ondernemer regelmatig te maken met wanbetalers? Dan kan ik ook kritisch met je meekijken naar de oorzaken daarvan en adviseren hoe dit te voorkomen. Ook kun je mij inhuren als je vaste incassojurist.